<
Retour à la liste

WinBooks Connect wordt steeds populairder

Meer en meer ondernemers en KMO’s gebruiken de WinBooks Connect toepassing om hun documenten naar hun boekhouder te sturen. En alles is nog eenvoudiger sinds de lancering van onze mobiele app, uw Connect app in uw zak ;-).

Wat een reis sinds 2016!

Enkele cijfers:

  • In oktober 2021 sturen meer dan 27.000 mensen meer dan 1 document naar hun accountant.
  • In één dag, op 11 oktober, werden meer dan 4,5 miljoen documenten geüpload naar het platform
  • het aantal actieve gebruikers is dit jaar met 35% gestegen (een jaarlijkse groei met dubbele cijfers sinds de eerste dag).

En jij, wanneer kom jij aan boord?

WINBOOKS CONNECT, EFFECTIEF SAMENWERKINGSPLATFORM, LAAT DE UITWISSELING VAN DOCUMENTEN TUSSEN DE KLANT EN ZIJN FIDUCIAIRE TOE, MAAR BIEDT EVENEENS EEN GROOT SCALA VAN DIENSTEN AAN, VAN OVERAL EN OM HET EVEN WANNEER TOEGANKELIJK VIA INTERNET.

FACTUREN

De facturen van de klant met zijn boekhouder gedeeld in slechts enkele klikken

De klant van de fiduciaire uploadt zijn facturen in de toepassing via één of andere methode (foto’s, scans of pdf’s kunnen ofwel geüpload worden, ofwel naar een vast e-mailadres dat aan WinBooks Connect gekoppeld is, verstuurd worden). De klant kan vervolgens bepaalde informatie toevoegen (vervaldatum, te betalen bedrag, …).

De fiduciaire codeert ze handmatig of automatisch via Virtual Invoice. Na verwerking bevinden de facturen zich in de archieven van de toepassing.

DOCUMENTEN

Al de boekhouddocumenten toegankelijk op eender welk moment

De klant en zijn fiduciaire kunnen hier alle documenten met betrekking tot het boekhouddossier bewaren (processen-verbaal van de algemene vergadering, leverancierscontracten, statuten, …).

De klant kan er ook de vanuit WinBooks door zijn fiduciaire gepubliceerde documenten raadplegen (balansen, btw-aangiften, …). De klant en zijn boekhouder bepalen zelf de structuur van het klassement.

DASHBOARD

Een globale visie van de boekhouding

Het Dashboard laat de klant toe zijn boekhouding globaal te controleren en te analyseren, dankzij grafieken, ratio’s en indicatoren van groei en terugval.

BERICHTENDIENST

Een permanente en doelgerichte communicatie

De berichtendienst van WinBooks Connect werkt als een «chat», een permanente dialoog tussen boekhouder en klant. Bovendien is het eveneens mogelijk een conversatie te starten vanuit om het even welk document.

TAKEN

Een eenvoudige en complete boekhoudkalender

Deze functie werkt via een kalender waar klant en boekhouder de verschillende te vervullen taken invullen. WinBooks genereert er automatisch alle wettelijke vervaldata.

LEVERANCIERSBETALINGEN

Voorstel en beheer van betalingen

Naast de centralisatie van aankoopfacturen op het portaal, biedt WinBooks Connect aan de klant toegang tot een eenvoudig en efficiënt beheer van zijn betalingen : voorstel van de vervallen facturen, aanduiding dat een factuur betaald is en verzending van overschrijvingen naar de bank.

GRATIS FACTURATIE

Voor de kleine structuren

WinBooks Connect biedt de klant van de fiduciaire gratis toegang tot een light * facturatieprogramma. De aangemaakte facturen worden per mail naar de bestemmelingen verstuurd, alsook rechtstreeks naar WinBooks Connect.

* Voorwaarden op www.winbooks.be