<
Retour à la liste

Wil je een goed doel steunen? Heeft u ooit nagedacht over een duo-legaat?

U hebt uw besluit genomen: u hebt nagedacht over uw nalatenschap en u wilt een goed doel steunen. Maar hoe doe je dat? Wat is de meest voordelige techniek? Moet ik een speciale vermelding maken in mijn testament?

Helaas is niet alles mogelijk om te beslissen wat er met uw nalatenschap gebeurt als u overlijdt… Als u overlijdt met achterlating van een echtgenoot of (klein)kinderen, reserveert de wet een deel van uw nalatenschap voor hen. In dit geval hebt u geen volledige vrijheid; u moet met deze « reserve » rekening houden bij de planning van uw nalatenschap. De rest, bekend als het « beschikbare deel », is het deel dat u naar eigen goeddunken kunt verdelen.

Als u nu al weet dat u bij uw overlijden geen erfgenamen zult nalaten, kunt u nu al besluiten uw vermogen aan een goed doel na te laten. Er zijn verschillende opties voor u beschikbaar:

  • Met de universele nalatenschap kunt u uw gehele vermogen nalaten aan één of meer personen of organisaties;
  • Met het universeel legaat kunt u een deel of een percentage van uw nalatenschap nalaten;
  • en het specifieke legaat bestaat in het nalaten van een of meer goederen, zoals een som geld of een gebouw.

En het duo nalatenschap: wat is het?

Hebt u geen naaste erfgenamen en wenst u uw nalatenschap of een deel ervan na te laten aan neven of vrienden? Het duo-legaat maakt het mogelijk de successierechten te verminderen, die normaal zeer hoog zijn in dit soort situaties. In dit geval laat u uw vermogen na aan een vereniging of stichting, die tegen een laag tarief aan successierechten is onderworpen en verantwoordelijk is voor de betaling van de successierechten. Naast het belastingvoordeel doet u ook een goede daad dankzij het duo-legaat.

Laten we een concreet voorbeeld nemen:

Jean woont in Wallonië. Hij heeft geen kinderen, maar hij heeft een bedrag van 175.000 euro dat hij wil verdelen onder zijn neef Diego en een vereniging die hem na aan het hart ligt.

John kan dan een gezamenlijk legaat maken door de vereniging als « universele legataris » te benoemen, die dan het bedrag geeft dat u aan Diego wilt geven (bijvoorbeeld € 95.000).

Dit is een interessante techniek, aangezien een klassiek legaat van €175.000 aan Diego bijna €81.875 aan successierechten zou hebben opgeleverd…

5 tips voor een succesvolle duo-erfenis

  1. Aarzel niet om professionele hulp te zoeken, zoals een notaris.
  2. Vermeld in uw testament de juiste naam en rechtsvorm van de organisatie die u wenst te steunen.
  3. U moet ook precies zeggen wat u wilt achterlaten. Het is raadzaam om percentages van uw nalatenschap te vermelden in plaats van precieze bedragen, aangezien de precieze samenstelling van uw nalatenschap op de dag van uw overlijden anders kan zijn.
  4. Wees u ervan bewust dat een organisatie kan hebben opgehouden te bestaan tegen de tijd dat u overlijdt. Dus zorg ervoor dat je een plan B in je testament hebt staan.
  5. Bent u bang dat uw vermogen zal veranderen en dat het niet meer interessant zal zijn om deze techniek te gebruiken? U kunt te allen tijde contact opnemen met een notaris om uw testament te wijzigen.

Woont u aan de rand van Brussel of aan de kust? Kijk uit voor veranderingen in de erfenis van het duo!

In Vlaanderen heeft het duo-legaat sinds 1 juli 2021 zijn fiscale aantrekkingskracht verloren. De erfgenamen genieten bij overlijden geen belastingvoordelen meer van het duo-legaat. Het is nu echter mogelijk om in uw testament een deel van uw erfenis aan een vriend na te laten tot een bedrag van 15 000 euro tegen het lagere tarief van 3% (in plaats van 25%). Op die manier spaart uw vriend maximaal 3.300 euro. Bovendien zal het ook fiscaal zeer interessant zijn om uw vermogen aan een goed doel na te laten, aangezien het tarief van de successierechten tot 0% zal worden verlaagd.

Bron in het Frans