<
Retour à la liste

Voordeel alle aard voor verwarming en elektriciteit: Enkel indien de woning ook voorzien is!

Sinds 1 januari 2022 is het VAA voor de levering van verwarming en elektriciteit afhankelijk van de gelijktijdige terbeschikkingstelling van een woning.

Dus, is dit een spel wisselaar tijdens de wedstrijd? Nee, het was in de plannen…
Voorheen werd de begunstigde van het voordeel ten laste van de vennootschap belast op een forfaitaire aanslag ervan. Aangezien deze formule in strijd was met de doelstellingen van de regering, heeft de regering aanpassingen aangebracht in afwachting van een bredere hervorming die momenteel wordt voorbereid.

Daarom heeft de federale regering het wetboek van inkomstenbelastingen verduidelijkt.

Met deze verduidelijking heeft zij dus gestreefd naar vereenvoudiging, onder meer met het oog op een geleidelijke verschuiving van alternatieve beloningsvormen naar een « zak »-beloning in euro.

In concrete termen:

Onze verkozen vertegenwoordigers hebben derhalve een waardering van de alternatieve vergoeding alleen aanvaard wanneer elektriciteit en/of verwarming tegelijk met de terbeschikkingstelling van een woning worden geleverd.

Er zij op gewezen dat de terbeschikkingstelling zelf steeds meer wordt bekritiseerd door bepaalde agenten van de FOD Financiën en door bepaalde rechtbanken wordt gevolgd, met name in het noorden van het land. De rechtspraak is op dit punt echter niet eenduidig.

Didier Meyer – Boekhouder & Belastingconsulent