<
Retour à la liste

Nieuwe Waalse autofiscaliteit: Kafkaiaans ingewikkeld en geen spoor van vergroening

Het eerste deel van het Waalse decreet “voor een eerlijker belasting”, dat na intern overleg binnen de MR enkele dagen was bevroren, is deze vrijdag door de begrotingscommissie van het Waals Parlement gestemd. Tegelijkertijd lekte het lot van de verkeersbelasting en de wegenbelasting in Wallonië uit naar de pers. Het zoveelste fiscale Monster van Frankenstein zit in de pijplijn …

Wat gestemd werd in de begrotingscommissie

Op vrijdag 10 december heeft de begrotingscommissie van het Waalse parlement ingestemd met het decreet “voor een eerlijker belasting”, dat de Waalse minister van Financiën, Jean-Luc Crucke (MR), na aan het hart ligt.

Wat de belasting op personenauto’s betreft, zijn twee delen gevalideerd: het deel betreffende “fiscaliteit bestelwagens” en het deel betreffende “belasting oldtimers”.

1. “Fiscale bestelwagens”

Voor lichte bedrijfsvoertuigen (o.a. bestelwagens) en pick-ups die vanaf 1 januari 2022 worden ingeschreven, blijven alleen zelfstandigen en rechtspersonen die bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zijn ingeschreven en een minimum beroepsmatig gebruik van dit soort voertuigen kunnen aantonen, in aanmerking komen voor de voordelige belastingregeling die voor deze types voertuigen geldt.

De particulieren worden “normaal” belast.

De Waalse belastingdienst zal dit moeten verduidelijken, maar voor voertuigen die in 2021 zijn besteld maar niet vóór 31 december 2021 zijn ingeschreven, blijft de oude regeling van kracht. Bij ontvangst van de fiscale registratie van het voertuig in 2022 zullen de eigenaars moeten reageren ten aanzien van de Waalse belastingadministratie door het voorleggen van: een kopie van de bestelbon gedateerd en ondertekend ten laatste op 31/12/2021 en het bewijs van betaling van een waarborg in 2021.

2. “Fiscale oldtimers”

Een oldtimer wordt als zodanig beschouwd als hij ten minste 30 jaar vóór de heffing van de wegenbelasting (thans 38,64 euro) voor het eerst in het verkeer is gebracht. Tegenwoordig hoeven deze oldtimers niet noodzakelijkerwijs met een O-plaat geregistreerd te zijn om van dit belastingvoordeel te kunnen profiteren. Met andere woorden, een oldtimer die niet met een O-plaat is geregistreerd, kan zonder enige beperking worden gebruikt, bijvoorbeeld om naar het werk te reizen (wat niet mogelijk is met een O-plaat).

Voor de BIV kunnen alleen voertuigen met een O-plaat van een fiscaalgunstig regime genieten.

Vanaf 1 januari 2022 zullen alleen oldtimers met een O-plaat van de gunstige belastingregeling genieten. De anderen zullen ook een “normale” wegenbelasting en BIV moeten betalen. Met andere woorden, de rekening zou ook hier zeer hoog kunnen uitvallen.

Over dit decreet moet binnenkort nog worden gestemd in de plenaire vergadering, zodat het op 1 januari 2022 in werking kan treden.

De toekomst van de verkeersbelasting en BIV in 2023

Verrassend genoeg was het voorstel om de verkeersbelasting genoemd) en de BIV te hervormen niet afkomstig van de minister van Financiën, Jean-Luc Crucke, maar van zijn Ecolo-collega die bevoegd is voor mobiliteit, Philippe Henry.

Dit is slechts een voorontwerp. Deze voorstellen moeten nog een heel proces doorlopen binnen de regering en het parlement. Er is nog niets besloten, maar het streven is om deze nieuwe autofiscaliteit op 1 januari 2023 in te voeren.

Dit zijn de cijfers die op tafel liggen

1. Belastings op Inverkeerstelling (Taxe de mise en circulation – TMC)

De formule omvat vermogen, CO2, het type brandstof dat wordt gebruikt, maar ook de notie van de maximaal toelaatbare massa (MTM) van het voertuig. Hou u vast:

BIV (TMC) = basisbedrag op basis van vermogen x (CO2/150) x (MTM/2000) x (0.7 voor CNG en LPG / 0.8 voor hybride voertuigen/ 1 benzine, 1.2 voor diesel).

Er wordt geen melding gemaakt – althans niet in wat tot dusver is onthuld – van wat er met elektrische auto’s zal gebeuren.

2. Jaarlijks verkeersbelasting (TC) 

Voor deze verkeersbelasting is de formule veel simpeler :

Jaarlijkse verkeersbelasting = (BIV/3)+50 euros

Bron