<
Retour à la liste

Laatste verzending op papier van het btw-rekeninguittreksel (brief nr. 671)

Na de afsluiting van het eerste kwartaal 2022 versturen we voor de laatste keer het rekeninguittreksel op papier.

Vanaf het tweede kwartaal 2022 zult u het driemaandelijkse overzicht van de toestand van uw rekening-courant niet meer per post ontvangen. U vindt de digitale versie van uw rekeninguittreksel in ‘Mijn documenten’ in MyMinfin(externe link). In MyMinfin(externe link) kunt u ook te allen tijde de (real-time) status van uw rekening-courant raadplegen. Meer info daarover vindt u op onze website.

Wilt u een melding krijgen van elk digitaal document dat de FOD Financiën naar uw onderneming verstuurt? Activeer dan nu uw eBox Enterprise! Dat doet u op www.eboxentreprise.be(externe link). Meer info over het gebruik van de eBox bij de FOD Financiën vindt u in onze FAQ.

Bron