<
Retour à la liste

Installatie van WinBooks Classic versie 8: Wij zijn er om u te helpen.

Versie 8 is door ons team getest en gevalideerd. Het is nu beschikbaar voor installatie.

Upgraden naar versie 8.00 vereist een nieuwe installatiecode.

Om deze operatie in de best mogelijke omstandigheden uit te voeren, verzoeken wij u contact op te nemen met ons team op het algemene nummer: +32 2 412 02 20 om deze installatie te plannen.

Naast de nieuwe 2021 look, voegt deze versie 8 de volgende functies toe:

 • Verdeling van de belasting

  Het is nu mogelijk de uitgaven over verschillende periodes of over twee boekjaren te spreiden wanneer bijvoorbeeld een verzekeringsfactuur wordt gecodeerd.

 • Fiches 281.71

  De fiche van de attesten van de giften nr. 281.71 geeft voor elke donateur het bedrag van de over het jaar geboekte giften.

 • Geef in WinBooks een VI-document of een aanmaningsbrief in gereduceerd formaat weer

  Weergave in verkleind formaat van een document dat aan een boekstuk is gekoppeld of van een aanmaningsbrief, door de cursor over het icoon van de document te bewegen.

 • Wanneer u een betalingsvoorstel afdrukt (of een pdf genereert), genereer een pdf-bestand met alle te betalen VI-facturen

  Als u vraagt ​​om een ​​betalingsvoorstel af te drukken, kunt u ook vragen om een ​​.pdf-bestand in bijlage te genereren.

 • Matchen

  Om verrichtingen van de huidige boekjaren te matchen moet u niet langer ‘Alle periodes’ selecteren. U kunt één van de huidige boekjaren selecteren EN sorteren.

 • Automate

  De ‘SODA’- en de ‘e-FFF SocSec’-bestanden kunnen automatisch worden ingelezen door de Automate (Automatisatie)
  Inlezen van CODA-bestanden ‘op aanvraag’
  Opschonen van het ‘log automate’-bestand
  Status van de Offload Service

 • Verzamelen van ontbrekende bewijsstukken

  Wanneer uw dossier aan WinBooks Connect is gekoppeld, kunt u uw klant, in de vorm van een taak, de lijst met verrichtingen op een rekening-courant (Zaakvoerder bijvoorbeeld) sturen waarvoor u geen bewijsstuk van hem hebt ontvangen.

 • Kleine extra’s

Meer informatie over de versie vindt u door hier te klikken.