<
Retour à la liste

Eerste aanwerving: hoe de loonkost berekenen?

Een eerste werknemer aanwerven heeft budgettaire gevolgen voor een bedrijf. Het is dus belangrijk om de loonkost van uw eerste werknemer nauwkeurig te berekenen om onaangename verrassingen te vermijden. Wij leggen uit hoe u dat doet.

Bij de aanwerving van uw eerste werknemer is het van cruciaal belang om de loonkost te kennen. Maar het is niet altijd evident om alle gegevens mee te nemen in de berekening van deze kost en zijn impact op het budget van uw bedrijf …
Wat is de loonkost?De loonkost is wat een werknemer het bedrijf echt kost. Dit omvat het brutoloon dat op zijn beurt bestaat uit het nettoloon, maar ook alle verplichte inhoudingen (sociale en patronale bijdragen en bedrijfsvoorheffing) en andere wettelijke verplichtingen (verzekeringen,…).

Hoe de loonkost berekenen?Voordat u uw eerste werknemer gaat aanwerven, is het belangrijk om te weten hoeveel hij of zij u gaat kosten. Om een duidelijk idee te krijgen, moet u weten dat het nettoloon dat hij of zij zal ontvangen, overeenkomt met de brutoverloning die het bedrijf zal betalen, waarvan de volgende 3 zaken worden afgetrokken:

1.  De verplichte bijdragen

Het bedrijf is verantwoordelijk voor deze heffingen en de stortingen op rekening van de RSZ. Dit zijn de zogenaamdesociale bijdragen. De bijdragen ten laste van de werknemer bedragen 13,07% van de brutoverloning. De bijdragen ten laste van de werkgever bedragen 25% van het brutobedrag.

2.  De bedrijfsvoorheffing

Ook de bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden door de werkgever. Het bedrag hangt af van barema’s die berekend worden op basis van het loon van de werknemer en zijn of haar gezinssituatie (alleenstaand, gehuwd, met of zonder kinderen ten laste).

3.  De wettelijke verplichtingen

Tot slot moet er ook rekening worden gehouden met de kosten van de verzekeringen, de preventie op het werk, het sociaal secretariaat, …

De bruto/netto-calculator van Securex toont bijvoorbeeld aan dat een alleenstaande werknemer met een brutoloon van 3.150 euro dat onderworpen is aan RSZ, een nettoloon krijgt van 2.054,97 euro per maand.

Om nog een stap verder te gaan in de berekening van de loonkost heeft Securex ook een slimme berekeningstoolontwikkeld. Nadat u enkele gegevens over uw personeel heeft ingevoerd, krijgt u niet alleen een inschatting van de kost, maar ook van de besparingen die u kunt doen dankzij de taxshiftmaatregelen. Heel handig om te weten voor u dat eerste aanwervingscontract ondertekent.

Waar hangt de loonkost van af?De loonkost varieert afhankelijk van de volgende parameters:

  1. het statuut van de medewerker (werknemer of zelfstandige),
  2. zijn of haar leeftijd en ervaring,
  3. de functie of het hiërarchische niveau,
  4. de sector waarin het bedrijf actief is,
  5. het aantal gepresteerde uren (voltijds of deeltijds).

Hoe de loonkost optimaliseren? Er bestaan oplossingen om de loonkost te verminderen zonder dat het nettoloon daalt. Meer nog, soms stijgt het zelfs.

De werkgelegenheidssteun

Dankzij aanwervingspremies of verminderingen van de sociale bijdragen, bijvoorbeeld, is het mogelijk om het deel van de brutoverloning dat door de werkgever betaald moet worden, aanzienlijk te drukken. Deze systemen zijn regionaal of federaal. Uw sociaal secretariaat maakt u wegwijs en helpt u om van deze steunmaatregelen gebruik te maken.

De extralegale voordelen

Extralegale voordelen verhogen niet de verloning op zich, maar zorgen ervoor dat de koopkracht van de werknemer een boost krijgt. De voornaamste extralegale voordelen zijn maaltijdcheques, een groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering, een bedrijfswagen, een gsm-abonnement, …

Heeft u hulp en tips nodig om uw eerste werknemer aan te werven? Het sociaal secretariaat Securex staat tot uw beschikking om u door alle stappen te loodsen.

Bereken de loonkost van uw eerste werknemer


Dankzij onze berekeningstool kunt u snel de loonkost van uw eerste werknemer inschatten.

Gebruik onze berekeningstool

Bron