<
Retour à la liste

e-DEPO: de Deposito- en Consignatiekas moderniseert

Met onze applicatie e-DEPO kan u een deposito of consignatie storten bij de Deposito- en Consignatiekas. Dankzij e-DEPO kunt u onder andere uw huurwaarborg of andere categorieën voortaan in een paar klikken online storten.
Beheer zelf uw dossier!

De volgende categorieën van deposito’s en consignaties kunnen nu rechtstreeks in onze interactieve toepassing e-DEPO(externe link) behandeld worden:

BORGTOCHTEN

Meer info over borgtochten

CONSIGNATIES

ANDERE

Op deze manier heeft u uw eigen toegang om uw dossiers te beheren.

De andere categorieën van deposito’s zullen in de loop van de volgende maanden geleidelijk aan worden toegevoegd binnen de toepassing e-DEPO. Met uitzondering van de dematerialisatie van de effecten aan toonder die in de bestaande specifieke toepassing verder zal worden behandeld.

Wenst u het beheer van uw dossiers in e-DEPO uit te besteden aan een derde partij? Het goede nieuws is dat dit nu mogelijk is dankzij de invoering van een specifiek mandaat voor de toepassing. Concreet kan elke derde partij die een mandaat heeft ontvangen van een natuurlijke of rechtspersoon voortaan dezelfde handelingen verrichten als deze persoon binnen de toepassing e-DEPO. Het mandaat kan worden aangemaakt via de volgende (externe link)link. Alle informatie over mandaten vindt u ook op de volgende (This hyperlink opens a new window)pagina.
Om redenen van veiligheid, snelheid en naleving van de regels inzake gegevensbescherming (GDPR) moeten alle soorten moeten alle soorten borgtochten, deposito’s en consignaties die via e-DEPO kunnen worden ingevoerd en terugbetaald, verplicht via de voornoemde applicatie verlopen. Met andere woorden, de Deposito- en Consignatiekas zal geen aanvragen meer aanvaarden die per e-mail of per post worden gedaan. e-DEPO biedt alle nodige garanties en maakt het mogelijk om in enkele klikken een depot, deposito of consignatie in te dienen of terug te betalen! Ook als uw dossier op een andere manier dan via e-DEPO is ingevoerd, moet het via deze applicatie worden terugbetaald. Als u vaststelt dat uw dossier niet in e-DEPO staat, geef ons dan het dossiernummer door, evenals het Nationaal Register Nummer (NN) en/of het Ondernemingsnummer (KBO) van de verschillende betrokken partijen. Onze diensten zorgen dan voor de migratie van uw dossier naar e-DEPO, en zullen u informeren over de beschikbaarheid ervan in de genoemde toepassing.
Opgelet: een borgtocht voor voorlopige invrijheidsstelling is een vorm van juridische consignatie, waarover u hier meer informatie kan vinden.

Ondersteuning voor het gebruik van e-DEPO

TUTORIAL

Hoe stort ik in minder dan 5 minuten een borgtocht in e-DEPO?

Click hier: https://www.youtube-nocookie.com/embed/Yooobc_SSZY

Bron