<
Retour à la liste

De maximumbedragen voor uw fiscale levensverzekeringen in 2022

Spaart u voor een aanvullend pensioen via fiscale oplossingen als pensioensparen, langetermijnsparen, een VAPW of een VAPZ? Dan geniet u een belastingvoordeel op de gestorte premies. We geven een overzicht van de wettelijke maximumbedragen voor het inkomstenjaar 2022 – aanslagjaar 2023.

Type levensverzekeringMaximumbedrag stortingBelastingverminderingMeer info over de verzekering en het bijhorend fiscaal voordeel
Pensioensparen€ 990€ 1.27030% van de totale gestorte premie(s)25% van de totale gestorte premie(s)Verzekering pensioensparen
Langetermijnsparen€ 2.35030% van de totale gestorte premie(s)Verzekering langetermijnsparen
VAPW (Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers)3% van het referentieloon, met een minimum van € 1.67030% van de totale gestorte premie(s)VAPW
VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen)Gewone VAPZSociale VAPZ8,17% van het referentie-inkomen*, met een maximum van € 3.447,629,40% van het referentie-inkomen*, met een maximum van € 3.966,67100% aftrekbaar als beroepskostenVAPZ

*Het referentie-inkomen is gelijk aan het geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 2019.

Bron