<
Retour à la liste

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Heb ik recht op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)?

U hebt recht op een IGO als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Uw bestaansmiddelen bedragen per maand minder dan:
  • 1 232,07 EUR voor alleenstaanden (op 01.09.2021 aan index 150,26);
  • 821,38 EUR voor samenwonenden (op 01.09.2021 aan index 150,26).

   We bepalen de bestaansmiddelen waarover u binnen uw gezin beschikt op basis van een uitgebreid onderzoek (pensioenen, beroepsinkomsten, vervangingsinkomsten, onroerende goederen, geld, … ). Lees meer over hoe uw bestaansmiddelen worden berekend
 • U bent minstens 65 jaar (vanaf 2025 minstens 66 jaar en vanaf 2030 minstens 67 jaar).
 • U bent Belg (of u bevindt zich in een gelijkgestelde situatie).
 • Uw hoofdverblijfplaats is in België.
  Lees meer over deze verblijfsvoorwaarde

Hoeveel krijg ik?

Hoeveel u krijgt, hangt af van uw bestaansmiddelen en van uw gezinssituatie.

Voor samenwonenden – basisbedrag = 821,38 EUR

(op 01.09.2021 aan index 150,26)

Bent u samenwonende en bedragen uw financiële middelen minder dan 821,38 EUR per maand? Dan ontvangt u een IGO tot aan dit bedrag van 821,38 EUR per maand.

U bent ‘samenwonende’ als u:

 • gehuwd of wettelijk samenwonend bent
 • op uw hoofdverblijfplaats samenwoont met een of meerdere andere personen (bijvoorbeeld: u woont samen met een vriend) en deze personen zijn geen:
  • kinderen die recht geven op kinderbijslag;
  • (groot)ouders;
  • eigen (klein)kinderen.
 • als geestelijke of leek in een gemeenschap leeft.

Voor alleenstaanden – verhoogd basisbedrag = 1 232,07 EUR

(op 01.09.2021 aan index 150,26)

Bent u alleenstaande en bedragen uw bestaansmiddelen minder dan 1 232,07 EUR per maand? Dan ontvangt u een IGO tot aan dit bedrag van 1 232,07 EUR per maand.

U bent alleenstaande als u als enige gedomicilieerd bent op uw hoofdverblijfplaats.

Uitzonderingen

U wordt ook gezien als ‘alleenstaande’ als u samenwoont met:

 • minderjarige kinderen;
 • meerderjarige kinderen die recht geven op kinderbijslag;
 • bloed- of aanverwanten in de rechte lijn ((groot)ouders en (klein)kinderen);
 • personen die in hetzelfde rusthuis, verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven.

Hoe vraag ik een IGO aan?

In de meeste gevallen hoeft u zelf geen aanvraag in te dienen voor uw IGO. Het onderzoek start automatisch als u:

 • een pensioen aanvraagt in België;
 • al een pensioen krijgt in België;
 • een tegemoetkoming aan gehandicapten krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt;
 • een leefloon krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

In alle andere gevallen kunt u zelf uw IGO aanvragen:

Lees meer over de aanvraag van uw pensioen IGO..

Bron en meer weten