<
Retour à la liste

De inflatie stijgt van 2,27% naar 2,73%

Consumptieprijsindex van augustus 2021

  • De inflatie stijgt van 2,27% naar 2,73% in augustus.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,58 punt of 0,52%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 1,83% naar 2,30%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in augustus 109,57 punten. De spilindex voor het openbare ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 109,34 punten, werd hierbij overschreden.
  • De toename in inflatie is voornamelijk te wijten aan de toegenomen inflatie voor energie. De prijzen voor aardgas en elektriciteit liggen momenteel boven het hoge niveau van eind 2018. Voor elektriciteit liggen de prijzen zelfs op het hoogste niveau ooit.
  • De inflatie voor voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken blijft negatief en bedraagt momenteel -0,34%.
  • In augustus werden de belangrijkste prijsstijgingen opgetekend voor aardgas, elektriciteit, aankoop van voertuigen, brood en granen, hotelkamer, alcoholische dranken, suikerwaren, private huur en lichaamsverzorging. Buitenlandse reizen en citytrips, vliegtuigtickets en fruit hadden daarentegen een verlagend effect op de index. – – – – – – – READ MORE – – – – – – – 

De inflatie bedraagt nu 2,73% tegenover 2,27% in juli en 1,63% in juni. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 2,30%, tegenover 1,83% in juli en 1,14% in juni. De inflatie zonder energieproductenstijgt in augustus tot 1,40%, tegenover 1,13% in juli en 0,91% in juni. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,65% in augustus, tegenover 1,43% in juli en 1,10% in juni.

De sterk toegenomen inflatie de afgelopen maanden is toe te schrijven aan energieproducten. De inflatie voor energie bedraagt nu 17,15% tegenover 14,66% vorige maand en 10,80% in juni. Elektriciteit is nu 17,4% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 49,4% duurder op jaarbasis. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 13,0% gedaald in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 15,4% meer dan een jaar geleden.

De prijzen voor aardgas en elektriciteit liggen momenteel boven het hoge niveau van eind 2018. Voor elektriciteit liggen de prijzen zelfs op het hoogste niveau ooit.

De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand -0,27%, tegenover -0,88% vorige maand. De inflatie van diensten is gestegen van 2,12% naar 2,19%. De inflatie van huur bedroeg 2,00% in juli en stijgt naar 2,29% in augustus.

Enkele producten en diensten die ten opzichte van augustus vorig jaar sterk in prijs stegen, zijn:

Stijgend:Inflatie
Aardgas49,4%
Andere brandstoffen (LPG)41,2%
Postverzending18,1%
Elektriciteit17,4%
Benzine15,6%
Diesel15,0%
Vloeibaar petroleumgas (propaan)14,8%
Andere tabakswaren (o.a. roltabak)12,4%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van augustus vorig jaar sterk in prijs gedaald zijn, zijn:

Dalend:Inflatie
Andere gegevensverwerkende apparatuur (o.a. smartwatch)-10,0%
Televisies-9,5%
Vers fruit-5,5%
Smartphones-5,1%
Aardappelen-5,0%
Mineraalwater-4,4%
Software-4,4%

De hoofdgroep die in augustus de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is huisvesting, water en energie met 0,89 procentpunt. De groep voeding en alcoholvrije dranken heeft de grootste negatieve impactuitgeoefend met -0,69 procentpunt.

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 1,20 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door voeding en alcoholvrije dranken met -0,06 procentpunt.

De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België bedraagt 4,7% voor augustus 2021 ten opzichte van 1,4% in juli. De tijdelijke toename in inflatie voor de HICP deze maand is te wijten aan de verschuiving van de solden vorig jaar van juli naar augustus. In juli lag de HICP inflatie omwille van dezelfde reden dan ook tijdelijk fors lager.

Toelichting indexniveaus

In augustus 2021 is de consumptieprijsindex met 0,58 punt of 0,52% gestegen en bedraagt nu 112,83 punten tegenover 112,25 punten in juli 2021 (2013=100). De gezondheidsindex stijgt in augustus met 0,56 punt en bedraagt 112,74 punten tegenover 112,18 punten in juli. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in augustus 109,57 punten. De spilindex voor het openbare ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 109,34 punten, werd hierbij overschreden. Dit betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in september met 2% worden verhoogd. De wedden in de openbare sector worden in oktober met 2% geïndexeerd. De vorige spilindexoverschrijding vond in februari 2020 plaats. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 111,53 punten.

De producten met het grootste verhogend effect in augustus zijn aardgas, elektriciteit, aankoop van voertuigen, brood en granen, hotelkamer, alcoholische dranken, suikerwaren, private huur en lichaamsverzorging. Buitenlandse reizen en citytrips, vliegtuigtickets en fruit hadden daarentegen een verlagend effect op de index. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend:Invloed:Dalend:Invloed:
Aardgas+0,120 puntBuitenlandse reizen en citytrips-0,045 punt
Elektriciteit+0,100 puntVliegtuigtickets-0,040 punt
Aankoop van voertuigen+0,080 puntFruit-0,040 punt
Brood en granen+0,065 punt  
Hotelkamer+0,060 punt  
Alcoholische dranken+0,060 punt  
Suikerwaren+0,055 punt  
Private huur+0,035 punt  
Lichaamsverzorging+0,030 punt  

Aardgas en elektriciteit werden deze maand respectievelijk gemiddeld 6,9% en 2,6% duurder. De prijzen voor aankoop van voertuigen stegen deze maand gemiddeld met 1,1%. Brood en granen werden deze maand gemiddeld 2,0% duurder. Hotelkamers stegen gemiddeld met 7,3% in prijs. Alcoholische dranken werden gemiddeld 3,1% duurder. De prijzen voor suikerwaren stegen gemiddeld met 4,6%. Private huur steeg deze maand gemiddeld 0,4% in prijs. Lichaamsverzorging werd gemiddeld 1,0% duurder.

Buitenlandse reizen en citytrips werden, na seizoenscorrectie, gemiddeld 2,3% goedkoper deze maand. De prijzen voor vliegtuigtickets daalden met gemiddeld 5,7%. Fruit werd deze maand gemiddeld 2,1% goedkoper.

2013 = 100MeiJuniJuliAugustus
Consumptieprijsindex111,05111,30112,25112,83
Inflatie1,46%1,63%2,27%2,73%
Gezondheidsindex110,99111,31112,18112,74
Afgevlakte gezondheidsindex*108,50108,73109,13109,57
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

[i] De impact op de inflatie toont de wijziging van de inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact houdt niet alleen rekening met het gewicht van de productgroep, maar ook met het feit of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Bron