<
Retour à la liste

De inflatie bedraagt meer dan 4%

Het merendeel van de lonen in de socialprofit evolueert volgens een mechanisme van automatische indexering. De FOD Economie publiceerde de gezondheidsindex en de consumptieprijsindex van oktober 2021 en het Federaal Planbureau publiceerde net de inflatievooruitzichten. Volgens de laatste maandelijkse vooruitzichten zou de volgende overschrijding van de spilindex (111,53) plaatsvinden in januari 2022. Maar het zou ook al in december kunnen gebeuren indien de inflatie sneller toeneemt dan verwacht.

Inflatie

De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie publiceerde de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen en de gezondheidsindex van de maand oktober 2021. De maandelijkse publicatie van deze indexen is beschikbaar op de website van de FOD.

De inflatie stijgt van 2,86% naar 4,16% in oktober. De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 1,65 punt of 1,47%. De inflatie van de gezondheidsindex gaat van 2,29% naar 3,48%. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in oktober 110,53 punten.De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 111,53 punten.

2013 = 100JuliAugustusSeptemberOktober
Consumptieprijsindex112,25112,83112,55114,2
Inflatie2,27%2,73%2,86%4,16%
Gezondheidsindex112,18112,74112,29113,94
Afgevlakte gezondheidsindex109,13109,57109,89110,53

Indexatie van de lonen

De voorspellingen van het Federaal Planbureau (FPB) worden elke eerste dinsdag van de maand gepubliceerd (met uitzondering van de maand augustus) en zijn beschikbaar op de website van het FPB.

Volgens de maandelijkse vooruitzichten voor de afgevlakte gezondheidsindex van het FPB voor de jaren 2021 en 2022 zou de volgende overschrijding van de spilindex (111,53), door de afgevlakte gezondheidsindex, plaatsvinden in januari 2022, dit is minder dan 6 maanden na de laatste keer dat de spilindex werd overschreden. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in februari 2022 en de lonen van het merendeel van de socialprofitsectoren in februari 2022 of maart 2022 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

N° P.C.Datum
300 (NAR)01/02/2022
Publieke sector01/03/2022
15201/03/2022
22501/03/2022
30401/03/2022
31801/03/2022
31901/03/2022
32701/02/2022
32901/03/2022
33001/02/2022
33201/02/2022
33701/03/2022

Ter herinnering: de spilindex voor de sociale uitkeringen en de wedden van het overheidspersoneel werd voor het laatst overschreden in augustus 2021.

Bron