<
Retour à la liste

Afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor de pensioenberekening is een feit

De regering De Croo nam in het regeerakkoord de afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor de berekening van het zelfstandigenpensioen op. Op 3 juni 2021 bereikte het Parlement hierover een unaniem akkoord. De correctiecoëfficiënt voor de pensioenberekening is officieel verleden tijd. De impact van deze maatregel laat zich voor het eerst voelen op de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2022.

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

  • Elk loopbaanjaar levert je vanaf 2021 extra pensioen op (+45%). Er wordt dan geen rekening meer gehouden met de correctiecoëfficiënt.
  • De nieuwe pensioenberekening geldt voor de pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2022.
  • Voor alle jaren tot en met 2020 gebeurt de pensioenberekening volgens het oude systeem.

De raming van je toekomstig rustpensioen op mypension.be(externe link) wordt automatisch aangepast aan deze wijziging.

> Bekijk een aantal simulaties

Wat hield die correctiecoëfficiënt in?

De correctiecoëfficiënt weerspiegelde oorspronkelijk de verhouding tussen de bijdragen en het pensioen tussen de stelsels van de zelfstandigen en de werknemers en is één van drie elementen waarmee de geherwaardeerde bedrijfsinkomsten van een loopbaanjaar worden vermenigvuldigd om de pensioenopbrengst voor dat jaar te kennen.

Die correctiecoëfficiënt bedroeg 0,691542 voor de berekening van het pensioen voor de inkomstenjaren vanaf 2019. De afschaffing van de correctiecoëfficiënt betekent dat vanaf het loopbaanjaar 2021 niet langer 69,1542%, maar wel 100% van het inkomen in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pensioen.

De overige twee elementen waarmee het inkomen voor de pensioenberekening wordt vermenigvuldigd zijn de indexeringscoëfficiënt (1 of hoger) en het percentage waartegen het pensioen wordt berekend (60% voor een pensioen als alleenstaande of voor het overlevingspensioen, 75% voor een gezinspensioen).

Meer info?

Bel gratis naar 1765 – Elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (op vrijdag tot 16 uur). Vanuit het buitenland: +32 78 15 1765.

Bron